Chính Sách

Chính Sách Bảo Mật

28/06/2023 Admin

VietLimo (sau đây gọi là “VietLimo”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này áp dụng cho việc sử dụng các dịch vụ trên trang web của chúng tôi tại https://vietlimo.vn/ (sau đây gọi là “Trang web”).

1. Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau từ bạn:

 • Thông tin cá nhân: Bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và thông tin thanh toán khi bạn đăng ký và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin phi cá nhân: Bao gồm thông tin về trình duyệt, hệ điều hành, thiết bị, địa chỉ IP, ngôn ngữ và các thông tin liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Trang web.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để:

 • Cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Xử lý và hoàn thành các giao dịch liên quan đến dịch vụ.
 • Gửi thông báo, cập nhật và quảng cáo liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.
 • Bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi, ngăn chặn hoạt động sai trái và giải quyết tranh chấp.
 • Phân tích và nghiên cứu để cải thiện trải nghiệm người dùng trên Trang web.

3. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ trường hợp sau đây:

 • Với sự đồng ý của bạn.
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác đáng tin cậy để hoàn thành các giao dịch và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của bạn.
 • Khi pháp luật yêu cầu hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản và an toàn của chúng tôi, khách hàng hoặc người khác.

4. Bảo vệ thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và hành chính để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập, sửa đổi, tiết lộ hoặc hủy bỏ trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối của thông tin trên mạng internet.

5. Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web đó. Bạn nên đọc kỹ chính sách bảo mật của các trang web liên kết khi rời khỏi Trang web của chúng tôi.

6. Quyền của bạn

Bạn có quyền:

 • Truy cập, chỉnh sửa và yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình.
 • Từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị.
 • Yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện các quyền này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email đăng ký trên Trang web.

7. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên Trang web. Việc tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có thay đổi sẽ được coi là bạn đồng ý với Chính sách bảo mật được cập nhật.

8. Liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc ý kiến về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: Vietlimocar@gmail.com

Ý Kiến Phản Hồi

Bài viết liên quan

icon icon