Chính Sách

Chính Sách Bảo Mật

VietLimo (sau đây gọi là “VietLimo”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này áp dụng cho việc sử dụng các dịch vụ trên trang web của chúng tôi tại https://vietlimo.vn/ (sau đây gọi là “Trang web”). 1. Thu thập thông tin Chúng tôi […]

icon icon